At være ung
Unge uddannes til arbejdsløshed

Nye uddannelser dumper

Regeringens produktivitetskommission har efterlyst mere relevans i uddannelserne, og nu konkluderer Danmarks Akkrediteringsinstitution, at studerende risikerer at tage lange uddannelser, som hverken det private arbejdsmarked eller det offentlige efterspørger Det konkluderes efter gennemgang af 99 nye og 331 eksisterende universitettsuddannelser fra perioden 2010 til 2012.

Anette Dørge, der er direktør for Danmarks Akkrediteringsinstitution udtaler sig til berlingske, at omkring halvdelen af de undersøgte universitetsuddannelser, ikke opfylder kravet om at være relevante for det danske jobmarked. Det betyder at godt 40 pct. af de ansøgte nye uddannelser har problemer med relevansen. Derud over er 46 pct. af de eksisterende universitetsuddannelser ikke i tilstrækkelig grad arbejdsmarkedsrelevante.

Noget tyder på, at universiteterne gerne vil være attraktive overfor de unge, ved at skabe nye spændende uddannelser. Desværre kender arbejdsmarkedet ikke disse uddannelser, og kan derfor ikke se relevansen i uddannelserne. Du kan derfor som ung studerende få en stor udfordring i at forsvare din uddannelse til jobsamtaler. 

De unge er taberne

unge studerer paa de forkerte uddannelserDet er uheldigt, når akademikere i forvejen ikke har let ved at finde arbejde. Undersøgelsen bør derfor sende et klart signal til universiteterne om at få en bedre dialog med arbejdsmarkedet, så der bliver større samspil imellem udbud og efterspørgsel, så vi undgår at Danmark får verdens bedst uddannede arbejdsløse.

Der kan ikke udstedet garantier, men som ung studerende må man have tillid til at uddannelsessystemet fungerer og er relevant for jobmarkedet. Hverken samfundet, herunder det private arbejdsmarked, det offentlig og de studerende , har råd til at så mange unge studerende tabes på gulvet. 

I og med at en bachelor eller master uddannelse typisk tager 3-5 år, er der derfor yderst vigtigt, at denne undersøgelse bliver taget alvorligt, og der findes en løsning, så dimittenter om få år har uddannelser, der efterspørges i det opsving, som er spirende i øjeblikket.

Få mere end 100 e-bøger
Få mere end 100 e-bøger
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få mere end 100 e-bøger til dit studie og din karriere.