Job
EU og ungdomsarbejdsløshed

Ungdomsarbejdsløshed er et problem i hele EU. I Danmark har vi en relativ lav ungdomsarbejdsløshed på 10,8 %, mens gennemsnittet for EU er hele 21,7 %. Derfor er EU kommet med en række tiltag, der skal være med til at hjælpe unge i EU i job.

For EU's fremtidige velstand er afhængig af unge som dig. Dine kvalifikationer og kompetencer er afgørende for at skabe vækst. Derfor gør EU en særlig indsats for at få så mange unge som muligt i uddannelse og job.

Unge på vej

Uddannelsessystemerne i EU er meget forskellige fra land til land, men fælles for alle er, at der lige nu er mange unge, der ikke når deres fulde potentiale inden for de almene uddannelser og erhvervsuddannelserne – og dermed har vanskeligere ved at finde et job.

En af indsatserne, der skal få flere unge i job, er projektet ”Unge på vej”, der skal hjælpe dig til at få de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige, for at du kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Unge på vej skal indarbejdes på de forskellige uddannelsesinstitutioner, for at højne kvaliteten og gøre uddannelserne mere relevante. Det giver større jobmuligheder efter endt uddannelse. De højere læreanstalter skal moderniseres for at sikre, at deres studieprogrammer nøje matcher de unges og arbejdsmarkedets behov.

Også erhvervsuddannelsessektoren skal moderniseres, så den bliver bedre og mere attraktiv. Her er indsatsen lige så vigtig, da prognoser siger, at op imod 50 % af alle jobs i EU i 2020 vil kræve de kvalifikationer, der tilegnes på erhvervsuddannelserne.

Dit jobcenter

Flere jobcentre er en del af: Unge på vej. Her er der blandt andet mentorordninger, hvor du kan få støtte og vejledning med henblik på at finde den rette uddannelse eller det rette job til dig.

Du kan kontakte dit lokale jobcenter og høre hvilke tilbud, de har for unge jobsøgende.

Ungdomsmobilitet

Friheden til at uddanne sig og arbejde i et andet EU-land er en frihed alle EU-borgere har. Denne frihed kan du som ung i EU med fordel benytte dig af. 

Du kan søge tilskud til at studere eller videreuddanne dig, for mobilitet er et vigtigt nøgleord i kampen mod ungdomsarbejdsløshed. Tilegnelse af fremmedsprog og andre kulturer er vigtigt i forbindelse med både personlig udvikling og for fremtidige beskæftigelsesmuligheder i EU.

Her kan du læse om de forskellige programmer inden for videreuddannelse i EU.

Har du mod på at prøve at få et job i et andet EU-land, vil det automatisk give dig flere muligheder i dit arbejdsliv fremover. Ifølge uafhængige undersøgelser tillægger over 40 % af arbejdsgiverne det betydning, om du har erfaring fra studier og job i udlandet.

Hvis du vil søge job ud over landets grænser, har EU deres egen jobportal EURES.

Læs også om: Jobmuligheder i EU.

Artiklen om EU og ungdomsarbejdsløshed er:

Få mere end 100 e-bøger
Få mere end 100 e-bøger
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få mere end 100 e-bøger til dit studie og din karriere.