Job
Hvad betyder arbejdskraftens frie bevægelighed for dig?

Du har sikkert hørt politikere snakke om velfærdsturisme og social dumping. Debatten tager blandt andet udgangspunkt i arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa. Men debatten bliver hurtigt præget af politisk overbevisning, holdning til udlændinge og personlige følelser.

UngUnivers.dk ønsker med denne artikel ikke at deltage i den politiske debat på dette område, men vil til gengæld skære ind til kernen og beskrive, hvad arbejdskraftens frie bevægelighed i EU er, og hvad det giver dig af muligheder.

Hvad er arbejdskraftens frie bevægelighed?

Arbejdskraftens frie bevægelighed er et grundlæggende princip i EU.

EØS (det europæiske økonomiske samarbejde) bakker generelt også op om dette princip. Derfor er Island, Norge og Lichtenstein også lande, der synes om den frie bevægelighed for arbejdskraften.

Den frie bevægelighed for arbejdskraften dækker blandt andet over:

  • Du kan søge arbejde i et andet EU-land
  • Du kan arbejde uden arbejdstilladelse
  • Du kan bo i et EU-land,  imens du arbejder i det pågældende land
  • Efter dit ansættelsesforhold ophører, kan du opholde dig i landet
  • På lige fod med landets egne borgere, har du adgang til arbejde, arbejdsvilkår og skattefordele. Den politiske diskussion i øjeblikket går derud over på, hvorvidt at du også fortsat skal have adgang til de sociale ydelser på lige fod med landets befolkning.

Som EU-borger har du generelt ikke brug for en arbejdstilladelse, for at arbejde i andre EU-lande end Danmark.

unge er glade for arbejdskraftens frie bevaegelighedHvad giver arbejdskraftens frie bevægelighed dig?

I Danmark er der mangel på praktikpladser. Lige syd for grænsen skriger blandt andet hotel- og restaurationsbranchen efter praktikanter. Der ligger derfor gode muligheder for dig.

Der er tusindvis af ledige lærlingepladser syd for Danmarks grænse. En del danske erhvervsskoler står klar til at hjælpe dig, hvis du er smed, mekaniker, murer eller kok.

Se indslaget her:  Læreplads over grænsen

Du skal ikke forvente samme høje lønniveau som i Danmark, men dine leveomkostninger vil alt andet lige også være forholdsmæssigt lavere. Med andre ord vil din husleje og indkøb af madvarer være lavere, i forhold til, hvis du finder arbejde i Danmark.

UngUnivers.dk råder dig til at være ude i god tid, når du ønsker at søge job i et andet EU land. Selve jobsøgningen kan tage lidt ekstra tid. Du skal måske bruge lidt ekstra tid på at formulere dig skriftligt på et lokalt sprog eller engelsk.  

Grænsependlere

Hvis du bor i Danmark, og arbejder i et andet EU-land, vil du være en såkaldt grænsependler, hvis du er i Danmark mindst én gang om ugen.

Som grænsependler vil der være nogle specifikke regler for dig med hensyn til dine sociale ydelser.

Sociale ydelser kan eksempelvis være arbejdsløshedsunderstøttelse, så det kan anbefales, at du kontakter din A-kasse for at få yderligere information, før du går i gang med at arbejde som grænsependler.

På den måde får du udfyldt de rigtig blanketter, og sparer derfor en masse tid og potentiel ærgrelse.

Absolut no go

Få gerne en god ven til at læse din ansøgning igennem for at få de værste fejl fjernet, men få ikke en professionel til at skrive din ansøgning, da det blot vil give et helt forkert billede af dig. Det går jo ikke, at arbejdsgiveren forventer en sproglig korrespondent, hvis du har svært ved at formulere dig på skrift på et fremmedsprog.

Skriv i stedet for eksempelvis, at du har det lidt svært med at formulere dig på skrift, men er bedre til det mundtlige, hvis det er tilfældet.

Vil du vide mere om arbejdskraftens frie bevægelighed?

Folketinget har lagt information online her: arbejdskraftens frie bevægelighed.

Derud over kan du med fordel læse, hvad Europakommisionen har skrevet og læse de artikler, som du kan se i højre side af dit skærmbillede.

Artiklen er:

europanaevnet stoetter oplysningen om arbejdskraftens frie bevaegelighed

Få mere end 100 e-bøger
Få mere end 100 e-bøger
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få mere end 100 e-bøger til dit studie og din karriere.