Job
Hvad er en A-kasse?

En A-kasse er blot en forkortelse for en arbejdsløshedskasse. A-kasserne administrerer en række love og regler, samtidig med, at A-kasserne står for udbetaling af dagpenge, som du kan få som arbejdsløs, hvis du opfylder en række ting og har betalt til en A-kasse i en bestemt periode. Som hovedregel er A-kasserne tilknyttet en fagforening, men ikke altid. Du kan derfor vælge om du vil være medlem af en A-kasse, som er tilknyttet en fagforening eller ej.

fordele og ulemper ved en a-kasseA-kasse fordele og ulemper

Der er fordele og ulemper ved begge løsninger. Det rigtige svar kender kun du. Politikernes svar om det er en god idé at kæde en A-kasse og en fagforening sammen, hænger ofte sammen med politisk overbevisning.

Fagforeningers eksistensgrundlag ligger i en social orientering, hvor der forhandles i samlet flok med de fordele og ulemper det giver. Fagforeningerne har som regel ét fokusområde, så hver branche har sin egen fagforening.

På den anden side findes der tværfaglige A-kasser. De tværfaglige A-kasser dækker alle fagområder, så uanset om du arbejder inden for hotelbranchen eller butik, så kan du vælge denne løsning.

De 2 forskellige løsninger giver i sagens natur en potentiel konflikt både på arbejdspladsen og i medierne. En af de kendte konflikter er restaurant Vejlegården. Her stod fagforeningen 3F på den ene side og restauranten sammen med A-kassen ’Krifa’ på den anden side.

Når du kontakter en fagforening eller en A-kasse, så vil du sikkert møde nogle af følgende begreber:

Anciennitet:

For at få dagpenge, skal du være medlem af en A-kasse i mindst 1 år. I det år må du gerne skifte A-kasse, da du blot viderefører din anciennitet. Har du boet eller arbejder i udlandet, er der nogle regler, der skal overholdes i forhold til anciennitet.

Karantæne:

Der kan være forskellige årsager til, at man får karantæne. I karantæneperioden er du ikke berettiget til dagpenge. Hvis du selv er skyld i ledighed, er du omfattet af en karantæneperiode.

Kontanthjælp:

Der er stramme regler for at få kontanthjælp. Er du ikke berettiget til dagpenge og står uden arbejde, kan du søge om kontanthjælp. Hvis du har noget af værdi såsom en bil, et hus eller en ægtefælle, der tjener gode penge, så kan det blive svært at få kontanthjælp.

Orlov:

Som udgangspunkt kan man ikke modtage dagpenge, imens man er på orlov fra sit arbejde. Dette skyldes, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Til gengæld kan du søge støtte hos din kommune.

Løntilskud:

A-kasser kan i visse tilfælde hjælpe arbejdsgivere med løntilskud, når du skal ud og arbejde. Tilskuddet er tidsbegrænset, så du skal bruge perioden hos arbejdsgiveren til at bevise, at du er uundværlig og derfor skal fortsætte med dit arbejde med normal løn, efter perioden med tilskud er udløbet.

Kontingent:

Med A-kassen kan du optjene rettigheden til at modtage dagpenge. Men det er ikke gratis at bruge A-kassen. Det koster et kontingent, som blandt andet dækker over ATP-bidrag, obligatorisk statsbidrag og A-kassens omkostninger ved at styre udbetalinger.

Få mere end 100 e-bøger
Få mere end 100 e-bøger
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få mere end 100 e-bøger til dit studie og din karriere.