Job
Hvad er nyttejob?

Fra 1. januar 2014, stifter unge og andre ledige kontanthjælpsmodtagere bekendtskab med nyttejob-ordningen.

Mand der tænker

Hvad er et nyttejob?

Et nyttejob skabes af kommunerne. Nyttejob-ordningen er tænkt som en motivationsordning, så kontanthjælpsmodtagere i højere grad søger et job eller en uddannelse. Politikernes tanke er, at samfundet har brug for, at vi alle bidrager, og vi skal yde for at nyde. 

Helt konkret vil det sige, at kommnunerne finder jobs, der skal udføres, for at der udbetales penge til dig, hvis du bliver en del af nyttejob-ordningen. Det kan være jobs inden for rengøring i parker, og andre steder, hvor vi gerne vil gå og nyde, at det ser pænt ud. Det betyder også at et job kan være at fjerne skrald. 

Nyttejobs har en varighed op til 13 uger. Kontanthjælpen udgør i år 2014 godt 10.000 kr pr. måned, hvis du ikke har børn, og godt 14.000 kr, hvis du er forsørger.

Dovne Robert

Du har sikkert hørt om dovne Robert. Robert sagde i 2012, at han foretrak kontanthjælp fremfor lavtlønnet arbejde. Robert afviste et job hos McDonalds, da han ikke mente det var meningsfuldt nok for ham. En melding som provokerede ikke blot mange danskere men i særdeleshed også en masse unge, som er superglade for at arbejde i burgerbarer.

En sådan udmelding provokerede også politikerne, der blev nødt til at gøre noget. Danmark ikke er et forsørgersamfund, men et velfærdssamfund, hvor flest mulige danskere skal bidrage, for at få hjulene til at køre rundt. Derfor prægede dovne Robert i høj grad den debat, som mundede ud i den nye nyttejob-ordning.

Tanken er derfor, at vi skal gøre os nyttige, holde os igang, få motion, få frisk luft, og alle jobs er reelle. Ifølge wilke.dk, der undersøger kundetilfredshed og stemningen i den danske befolkning, bakker mere end 86% af danskerne op om nyttejob-ordningen.

Nyttejobordningen - gælder det mig?

Ifølge beskæftigelsesmenister Mette Frederiksen, er det de stærke kontanthjælpsmodtagere, der bliver præsenteret for nyttejob-ordningen.

Hvis du er på kontanthjælp og ikke er i løntilskud eller en aktiveringsordning, skal du arbejde 37 timer i ugen for at modtage kontanthjælp, hvis du har modtaget kontanthjælp i én måned, uden at komme i job, eller er startet på en uddannelse. Dette gælder for alle unge under 30 år.

En løsning for dig, kan derfor være at finde et job. Som ung under 30 år kan du finde jobs på jobportalen UngArbejde.dk 

Få mere end 100 e-bøger
Få mere end 100 e-bøger
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få mere end 100 e-bøger til dit studie og din karriere.