At være ung
Lønnet praktik og SU

Det er ikke længere tilladt at modtage godtgørende beløb til fx rejseomkostninger, kost og logi, når man er i praktik – i hvert fald ikke, hvis man ønsker at få hele sin SU udbetalt af SU-Styrelsen

Hvis du har et praktikforløb i løbet af dit studie, så skal du være opmærksom på, at Ankenævnet netop i 2015 har ændret reglerne i forhold til godtgørende beløb. Dit praktiksted må ikke længere betale dine rejseomkostninger, kost, logi eller andet for disse tæller jf. SU-loven som ”løn”.

kollegahjaelp ved computerDet er ikke unormalt, at virksomheder og organisationer tilbyder mindre månedlige beløb til godtgørelse for omkostningerne til kost og logi for den studerende, der er i praktik. For eksempel så giver Udenrigsministeriet typisk mellem 1.500-3000kr månedligt til praktikanter på danske ambassader i udlandet.

Sagen der har fået Ankenævnet til at tage beslutningen omhandler en dansk studerende, som i 2014 var i praktik hos Novozymes Investment Co. i Beijing, hvor vedkomne modtog knap 3000kr om måneden ved siden af sin SU. En dansk SU svarer ca. til 5000kr om måneden, samlet set har den studerende derfor haft knap 8000kr i månedlig indtægt.

Praktik på CV’et – Hvorfor er det vigtigt?

Ifølge en undersøgelse om ansættelse, udført af Vejle Amts Folkeblad i 2014, så mener 96% af de adspurgte virksomheder, at erhvervserfaring i forbindelse med et praktikforløb er afgørende for ansættelse. Et praktikforløb giver den studerende mulighed for at applicere teori i praksis, og denne praktiske erfaring er guld værd.

Ankenævnets nye juridiske afgørelse vil særligt begrænse de danske studerendes muligheder for praktik i udlandet. Det er dyrt at flytte til udlandet, også selvom det kun er for en kort periode, og den nye afgørelse vil derfor kunne medføre at færre studerende vælger at søge til udlandet i praktikperioderne.

Det er dog vigtigt, at du ikke lader dig afskrække fra at overveje et praktikforløb enten i udlandet eller i Danmark. Virksomhederne efterspørger dimittender med praktisk erfaring, så det giver dig større mulighed for job efter endt studie. Et relevant studiejob kan på samme måde som praktik skaffe dig erfaring som gavner CV’et. 

SU i udlandet

Styrelsen for videregående uddannelser har lavet en fin video om SU i udlandet, så du ved hvem, der skal godkende dit studieophold i udlandet .

Her bliver det også forklaret, hvad fast track listen er:

Se også, hvor meget du må tjene i SU.

Få mere end 100 e-bøger
Få mere end 100 e-bøger
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få mere end 100 e-bøger til dit studie og din karriere.