At være ung
Nye parkeringsregler i Danmark

Nu er der håb for, at også vi almindelige mennesker kan parkere bilen uden afgift!

Har du nogensinde følt dig forvirret over parkeringsreglerne i Danmark? For så er du ikke den eneste. De enkelte kommuner har nemlig indtil nu kunnet fastsætte egne lokale regler for parkering, og dette har betydet at reglerne et sted, ikke nødvendigvis var de samme et andet.

Fra 1. marts 2014 træder der fem grundregler i kraft for parkering i Danmark, og dette vil forhåbentligt forhindre et par bøder eller to. Dertil skal det dog siges, at kommunerne stadig kan lave visse lokale parkeringsregler, som dog både skal fremgå af de lokale parkeringsbekendtgørelser og/eller skiltning.

tre punkter1. Pas på når du parkerer på fortov, cykelsti, m.m:

Indenfor byzone-skiltet i tættere bebyggede områder, må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist, på: fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg, og lignende.

Udenfor de tættere bebyggede områder er det tilladt køretøjer med en totalvægt på max 3.500kg både at standse helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovene.

2. Altid fem meter fra en cykelsti-udkørsel:  

Man må hverken stadse eller parkere mindre end fem meter før en udkørsel fra en cykelsti, som løber parallelt med kørebanen. Såfremt cykelstien krydser kørebanen, må man hverken standse eller parkere mindre end fem meter både før og efter krydset.

3. Havari i 18 timer:

I tilfælde af at dit køretøj er havareret og derfor ikke kan fortsætte hverken ved egen kraft eller på forsvarlig vis, så har du 18 timer til at få bilen fjernet. Efter dette tidsrum gælder de lokale - og anviste parkeringsregler for stedet.

4. Parkeringsafgifter og 3-dagesreglen:

Ulovlig parkering på en offentlig vej koster 510kr. Skulle den ulovlige parkering derudover også være på enten en handicap-plads elle foran en port, så lyder bøden på 1020kr. Kommunen og politiet har ret til at pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver 24. time, dog må de ikke udstede mere end tre bøder for samme lovovertrædelse.

5. Særlig skiltning ved parkeringszoner med restriktioner:

Kommunerne må stadig gerne have områder med særlige parkeringszoner, hvor der enten er parkeringsrestriktioner i forhold til tidsbegrænsning og/eller betaling. Disse områder skal blot være særligt skiltet.

Kommunerne kan stadig lave lokale bekendtgørelser mht. regler for standsning og parkering, men de skal offentliggøres samlet og lettilgængeligt på nettet. De nye regler omhandler f.eks. ikke parkering med anhænger, så der vil man selv skulle undersøge reglerne alt efter, hvor man skal parkere.

... Og hvad så med dem der ikke kører bil, men motorcykel?

Fra 1. marts 2014 må kommunerne ikke længere fastsætte lokale parkerings- og standsningsregler, der er strengere for motorcykler end biler. De samme parkeringsregler vil nu gælde for biler og motorcykler!

Fortovsreglerne gælder som udgangspunkt for motorcykler også, men i nogle kommuner vil man finde, at der er mulighed for parkering på fortovet også. Dette vil igen fremgå enten af skiltning på stedet eller i den lokale parkeringsbekendtgørelse på nettet.

Få mere end 100 e-bøger
Få mere end 100 e-bøger
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få mere end 100 e-bøger til dit studie og din karriere.