At være ung
Kommunalvalget nærmer sig, og hvad så?

Det er efterhånden blev lidt af en velkendt kliche, at den unge andel af den danske befolkning har en forsvindende lille interesse for lokal- og regionspolitik. Denne manglende interesse  udformede sig ved sidste kommunalvalg som en foruroligende lav stemmeprocent fra de unge på små sølle 50%.

Halvdelen af den danske unge befolkning er altså så ligeglad med den politik, som distribuerer næsten 100 mia. kr., at de ikke engang kan tvinge sig selv til at valfarte den korte tur ned til valgstederne bare for at sætte et par få krydser.

Denne ugidelighed de danske unge desværre tillægger kommunalpolitikken, er en faretruende tendens, vi som samfund bør være urolige for.

 ”Jamen politik er kedeligt!”, ”Kommunalpolitik er da ligegyldigt”, ”Jeg ved intet om de lokale politikkere…”, ”Min stemme er da fuldstændig ligegyldig i det store hele”. Disse svar skal man nok forvente at mange af de danske ikke-stemmende unge giver, hvis de bliver udspurgt om deres manglende valgdeltagelse. Og disse svar bevidner den faretruende tendens.

De unge er Danmarks fremtid, men deres åbenbart fallerede syn på demokratiet kunne risikere at gå hen og blive et problem.

Demokrati er en holdsport, det er et samarbejde og en aftale en hel nation imellem, at alle som er i stand til det, aktivt vil deltage og opretholde fællesstyret. En ugidelig befolkning kan være en af demokratiets største problemer, da hele ideen og ideologien bag det langsomt siver ud i takt med befolkningens manglende interesse.
Hvordan kan man kalde det et fællesstyre, hvor det er befolkningens interesser, der tages hånd om, hvis befolkningen ikke engang gider bruge en times tid én gang hver fjerde år på at afgive sin stemme til politikkerne?
Vi unges ønsker og krav tabes på gulvet, hvis viljen til at engagere sig i demokratiets styre ikke eksisterer.

Så kan det godt være, at politik er kedeligt, men det er nu engang politikken, som definerer hvilke love, hvilke budgetter og hvilket land du skal leve i; hvis man så politik i lyset som værende altafgørende i de aspekter af ens liv, mon ikke man kunne mønstre bare den mindste smule interesse for det?
Kommunalpolitik er ikke ligegyldigt! Det får muligvis ikke tildelt samme ophøjede status af medierne som nationalpolitikken, men det er stadig 100 mia. kr. der er på spil her. Hvad syntes du, 100 mia. kr. skal bruges på, eller ikke skal bruges på?

Din stemme er ikke fuldstændig ligegyldig. Okay, det kan godt være, at den i sig selv ikke vælter stemmeurnerne, men den enkelte persons deltagelse er en absolut nødvendighed for demokratiets overlevelse. Intet snefnug i en lavine føler sig skyldig.

Så sæt dig ind i din lokalpolitik, som det selvstændige, tænkende individ i samfundet du er, og når d. 19 november oprinder, grib dit valgkort og sæt dit personlige præg på Danmarks fremtid.

Få mere end 100 e-bøger
Få mere end 100 e-bøger
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få mere end 100 e-bøger til dit studie og din karriere.